Adopce neboli osvojení dítěte je proces, při kterém dáte nový domov dítěti, které to potřebuje. Je mnoho párů, které nemohou počít dítě přirozenou cestou, selhává umělé oplodnění i další lékařské metody a techniky. I tak tyto páry může potkat štěstí ve formě dítěte. Rázem se z vás stanou rodiče, máma a táta. Přinášíme pár informací, které se vám budou jistě hodit!

 

O adopci požádejte

Musíte tak učinit na odboru sociálních věcí nebo na odboru sociálně právní ochrany dítěte. Připravte se, že úřednice budou vyzvídat důvody vašeho rozhodnutí, vaše představy o dítěti (věk, zdravotní stav, barva pleti, pohlaví). Dostanete k vyplnění formuláře a jste v evidenci. Budete muset předkládat nejrůznější zprávy, o vašem zdraví, potvrzení příjmů ze zaměstnání, fotografie, oddací list.

 

Psychologické pohovory

V procesu osvojení dítěte se úřady snaží zajistit dětem nejvhodnější rodiče. Proto se během adopce pořádají psychologické pohovory. Bude se mapovat vaše dětství, dospívání, manželství, váš způsob života, názory, postoje a podobně. Rovněž se nevyhnete sociální pracovnici, která vás bude navštěvovat a bude zjišťovat, jestli je vaše sociální a ekonomické zázemí v pořádku a takové, jaké uvádíte v dotaznících.

 

Účastníte se kurzů

Ve chvíli, kdy vám úřady nabídnou vhodné dítě k adopci, pak je nutno se zúčastnit se přípravy na přijetí dítěte do vaší rodiny. Jde o semináře a přednášky, kde získáte mnoho informací o tom, jaké potřeby mají děti, které nevyrůstají a nejsou se svou biologickou rodinou. Je zde prostor pro otázky, co vám není jasno, v čem tápete, tak se jednoduše zeptejte.

 

Dítě máte doma

Najde se vhodné dítě, zúčastníte se kurzů a seminářů a vše proběhne hladce. Dítě je vám svěřeno do takzvané přeadopční péče. Co to je? Dítě máte doma, ale právně ještě „vaše“ není. Rodiči v pravém slova smyslu se stáváte poté, co tak rozhodne soud. K tomu nedojde dřív, než po třech měsících přeadopční péče. V tomto období, ale máte nárok na dávky státní sociální podpory.