Jedním z důležitých rodičovských úkolů je kromě mnoha jiných povinností také to, aby dítě dobře mluvilo. Trénink řeči je pro děti nepostradatelný a podle toho, jak dobře dítě mluví, poznáte, jak moc se rodiče dětem věnují. Věnujte se svým dětem a pomáhejte jim v rozvoji řeči různými prostředky.

 

Jak dětem pomáhat v rozvoji řeči?

V prvním roce života dítěte se snažte všímat si toho, jestli dítě rozumí základním pokynům. Prohlížejte si s ním skládačky a snažte se používat opakující se jednoduché výrazy jako je třeba auto, pes, máma, táta, apod. Po prvním roce pojmenovávejte předměty, které dítě může za celý den vidět a sledujte, jestli vám dítě rozumí. Ve dvou letech přicházejí na řadu dětské knihy. Prohlížejte si s dítětem obrázky a vyprávějte mu nejrůznější příběhy, nejlépe spisovnou a správnou češtinou v jednoduchých větách. Vynechte žvatlání a vymyšlené výrazy. Ve třech letech začíná dítě tvořit první věty, pomáhejte mu a opravujte ho, pokud používá špatné tvary, aby vědělo, co je správné.

 

Taktnost a ohleduplnost

Po třetím roce života už začíná dítě říkat básničky, říkanky a vyprávět složitější příběhy. K dítěti buďte vždy taktní a ohleduplní a neopravujte ho. Čtyřleté dítě dokáže již vyprávět krátký příběh a rozlišovat hlásky sluchem. V tomto věku s ním můžete plně rozvíjet jeho slovní zásobu. Mezi čtvrtým a pátým rokem života učte děti rozlišovat barvy a další základní vědomosti.

 

Stále myslete na to, aby vaše dítě správně vyslovovalo, pokud se mu to nevede, včas se poraďte s dětským logopedem. V pěti letech by se dítě mělo gramaticky správně, srozumitelně a s rozvitými větami vyjadřovat. Zvládne i popis obrázku, vyjádří své pocity a zazpívá či zarecituje básničku. Mělo by o sobě znát i základní údaje, jako je jméno, věk či bydliště. Snad vám naše záchytné body poradili a vy budete již vědět, jak dítěti správně s mluvením pomoci.