Vaše dítě čeká po dovršení tří let věku cesta do školky. Ta je pro něj něčím nečekaným, novým a jedinečným. Dítě je poprvé pravidelně delší dobu bez rodičů, socializuje se s novými kamarády a učí se novým dovednostem, a to nejen těm zajímavým a pozitivním. Domů si dítě přináší i získané nešvary a lumpárny.

 

Dítě v mateřské školce

Mateřskou školku můžeme přirovnat k malé džungli, kde se každé dítě snaží projevovat a prosadit. Každé dítě je jedinečný originál, avšak když vidí něco zajímavého a zábavného, nebojí se to rychle napodobit. Pro dítě je schopnost napodobování jedna z nejdůležitějších, bohužel se učí napodobovat i některé nešvary. Dítě se pak rychle naučí od svých kamarádů například kousání, škrábání, křičení, sprostá slova a další pro nás nepřijatelné dovednosti. To je skutečnost, na kterou se můžete jen dobře připravit.

 

Dítě lakomec

Rychle se ve školce dítě naučí majetnickým sklonům. Jelikož je dětí ve školce poměrně mnoho, musí si každé dítě hlídat svou hračku, aby si vůbec mělo s čím hrát. Měli byste si však dříve, než se na dítě naštvete, uvědomit, že kdyby se takto dítě ve školce nechovalo, celý den by sedělo bez hraček a jen se dívalo, jak si ostatní hrají. A půjčování hraček není povinnost, ale možnost, kterou by se mělo dítě naučit, ale není zákonem. Měli byste dítěti vysvětlit, že je tedy hračky půjčovat nemusí, ale nemůže očekávat, že mu poté jiné dítě hračku půjčí.

 

Křik a hulákání

Děti se rychle naučí křičet doma i ve školce. Snaží se tak překřičet ostatní ve školce a poté tuto zkušenost aplikují i doma. Na vás je dítěti stále dokola vysvětlovat, že jej slyšíte, že není ve školce, kde ho ostatní nemusí slyšet. Podobně je to i se sprostými slovy.

 

Pro vás je důležité připravit se na tento fakt a brát ho jako součást dětského vývoje. Dítě se ve školce naučí spoustu věcí, získá zkušenosti, socializuje se a vedlejší lumpárny, jako sprostá slova, křik a lakomství, k tomuto bohužel patří.